GDPR Statement

Prohlášení společnosti Apartmania Holding a.s. o ochraně soukromí pro zpracování osobních údajů


1.    Obecné informace

Zpracování osobních údajů společností Apartmania Holding a.s. na internetovém obchodu https://www.apartmania.investments/ je následující:

•    Za účelem zpracování objednávek jsou zpracovávány všechny údaje potřebné pro plnění smlouvy s Apartmania Holding a.s. Pokud budou do plnění smlouvy zapojeni i externí poskytovatelé služeb, např. doručovatelé, nebo poskytovatelé platebních služeb, budou Vaše údaje předávány též těmto osobám, a to v nezbytném rozsahu pro naplnění stanoveného účelu.

•    Při návštěvě našich webových stránek dochází k výměně různých informací mezi Vaším koncovým zařízením a naším serverem. Může se jednat rovněž o osobní údaje.


2.    Návštěva našich webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a ukládání následujících údajů:

•    údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;

•    údaj o datu a času přístupu;

•    údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;

•    údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);

•    údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením; a

•    označení poskytovatele internetového připojení.

Tyto údaje jsou dočasně ukládány na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:

•    zajištění bezproblémového vzniku připojení na naše webové stránky;

•    zajištění komfortního užívání našich webových stránek/aplikací; a

•    vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Pokud jste ve svém prohlížeči, popř. operačním systému nebo v jiném nastavení Vašeho koncového zařízení udělili souhlas s takzvanou geografickou lokalizací, je tato funkce používána k tomu, aby Vám mohly být nabídnuty individuální služby ve vztahu k Vaší aktuální poloze. Takto zpracovávané geolokační údaje používáme výhradně pro tuto funkci.

Při zobrazení produktových videí v internetovém obchodě dochází ke zpracování Vaší IP adresy, ID videa (interní označení videa) a user-agent-string (propojení mezi uživatelem a webovými stránkami), aby Vám bylo příslušné produktové video zobrazeno ve formátu, který je kompatibilní s Vaším zařízením.

Právním základem pro zpracování IP adresy je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů. Pokud údaje zobrazené na naší webové stránce sloužily k přípravě smlouvy, je právním základem pro zpracování článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR.3.    Plnění kupních smluv

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Jedním z předmětů podnikání společnosti Apartmania Holding a.s., je prodej cenných papírů na dálku. Proto zpracováváme osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy a plnění povinností a realizaci práv ze smlouvy. Jedná se zejména o následující osobní údaje:

•    jméno a příjmení, datum narození,

•    fakturační adresa a adresa dodání,

•    e-mailová adresa,

•    fakturační a platební údaje,

•    telefonní číslo.

Právním základem výše uvedeného zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR; to znamená, že nám poskytujete osobní údaje na základě smluvního vztahu mezi Vámi a námi.

Příjemci / kategorie příjemců:

V rámci výše uvedeného zpracování osobních údajů jsou Vaše osobní údaje zpracovávány též našimi subdodavateli, jedná se zejména o dopravní společnosti. Tyto společnosti si vybíráme s nejvyšší pečlivostí a je s nimi uzavřena smlouva v souladu s článkem 28 GDPR, požadují-li její uzavření právní předpisy.

Údaje týkající se Vaší adresy dodání, Vaše telefonní číslo a / nebo e-mailovou adresu poskytneme za účelem plnění smlouvy některému z doručovatelů, se kterým spolupracujeme.


Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Vaše osobní údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy uchováváme až do uplynutí zákonem stanovených či smluvních lhůt (např. odpovědnost za vady či záruka). Po uplynutí této doby uchováváme Vaše osobní údaje pro plnění zvláštních zákonných povinností, zejména se jedná o daňové povinnosti, kde doba povinného uchování činí až 10 let.


4.    Zajištění procesu prodeje akcií

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Abychom zajistili a optimalizovali proces prodeje akcií, ukládáme nashromážděné údaje, a to pro (technickou) optimalizaci procesu objednávky, a abychom byli schopni odpovídat na otázky klientů týkající se procesu objednávek. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování osobních údajů.

Abychom při elektronických platbách zabránili podvodům a omezili rizika selhání plateb, předáváme určité údaje o Vaší osobě a o Vašich elektronických platbách Vaší bance, respektive vydavateli Vaší platební karty. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zamezení podvodům a dalším rizikům v souvislosti s elektronickými platbami. Při tomto procesu dodržujeme právní požadavky podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, a příslušná ustanovení evropských předpisů.

Příjemci / kategorie příjemců:

Pokud platíte elektronickými platebními prostředky, předáváme určité údaje o Vaší osobě a o Vašich elektronických platbách Vaší bance, respektive vydavateli Vaší platební karty. Tím dojde k potvrzení Vaší identity a zabránění možnému zneužití elektronické platby.  Při tomto procesu dodržujeme právní požadavky podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, a příslušná ustanovení evropských předpisů.

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Po uplynutí stanovené doby uchování dochází automaticky k výmazu příslušných osobních údajů.


5.    Zřízení a používání klientského účtu

Klientský účet je služba (dále jen „služba“) společnosti Apartmania Holding a.s. Apartmania Holding a.s. zpracovává pro účely služby jako správce nezbytné údaje a za účelem poskytnutí služby údaje shromažďuje, spojuje a vyhodnocuje. Cílovou službou v rámci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je internetový obchod. V klientském účtu se uchovávají základní klientské údaje a ty základní klientské údaje, které jste uvedli při registraci.


5.1   Shromažďování údajů?

Registrace do klientského účtu

Pokud se registrujete do klientského účtu, požádáme Vás v rámci registrace o následující základní klientské údaje: e-mailová adresa, heslo a volitelně telefonní číslo.

Shromažďujeme rovněž následující údaje: Vaše IP adresa, Vaše pohyby myší, doba pobytu v klientském účtu, online identifikace jako ID zařízení, detaily o prohlížeči, tj. název prohlížeče, jeho verze, název a verze operačního systému zařízení, který je v zařízení instalován, a v závislosti na síti také údaje o poloze Vašeho zařízení při přihlašování.

Analýza uživatelského chování / Cookies

Při používání klientského účtu jsou zapojeny cookies. Používáme dva druhy cookies: technicky nutné, bez nichž by funkčnost klientského účtu byla omezená, a dále volitelné statistické cookies. Přehled nasazených cookies spolu s dalšími informacemi (např. k době uložení) naleznete v našem seznamu používaných cookies.

5.2    Právní úprava zpracování osobních údajů

Účel registrace, přihlášení a správy účtu

Abychom Vám zajistili co největší pohodlí při používání Vašeho klientského účtu, ukládáme Vaše osobní údaje v klientském účtu. Po zřízení tohoto klientského účtu nemusíte znovu zadávat Vaše osobní údaje, abyste účet mohli používat.

Váš klientský účet můžete navíc od té doby používat pro všechny zapojené online služby Apartmania Holding a.s., aniž byste se znovu museli registrovat, resp. znovu zadávat podrobné uživatelské údaje. Navíc si v klientském účtu můžete kdykoli Vaše údaje prohlížet a měnit je.

Aby se klientský účet mohl založit, musíte zadat heslo, které si zvolíte. To slouží, spolu s Vaší e-mailovou adresou, k přístupu do klientského účtu. Pro dokončení zřízení klientského účtu je nutné ověření Vaší e-mailové adresy. Za tímto účelem Vám zašleme e-mail s potvrzovacím kódem. Bez ověření e-mailové adresy není možné klientský účet používat.

Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, poskytujete nám tedy údaje na základě smluvního vztahu mezi Vámi a námi.

Účel zabezpečení Vašeho klientského profilu

V rámci registrace a/nebo přihlášení používáme na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR Google reCaptcha, službu společnosti Google. Náš oprávněný zájem při tom spočívá v ochraně Vašich údajů a našich systémů. V této souvislosti se pomocí analýzy různých informací zjišťuje, zda údaje zadal člověk, nebo automatizovaný program. Tato analýza se započne automaticky, jakmile otevřete klientský účet. Při analýze vyhodnocuje Google reCaptcha různé informace (např. IP adresu, Vaši dobu pobytu na stránce nebo pohyby myší činěné uživatelem). Získané informace se přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se zpracovávají. Zaznamenání a vyhodnocení neumožňují společnosti Google ani nám Vaši identifikaci. Společnost Google zejména tyto informace nespojí s Vašimi osobními údaji.

Dále používáme Vaši IP adresu a shora uvedené online identifikátory a v závislosti na síti Vaši polohu, abychom zabránili zneužití a abychom zabránili a rozpoznali možná porušení zabezpečení a další zakázané nebo protiprávní aktivity. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na kontrole a zlepšování informační bezpečnosti našich služeb (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Účel zpracování požadavků klientů

Abychom mohli zpracovat Vaše požadavky na klientský servis, poskytujeme základní klientské údaje z klientského účtu také ostatním společnostem skupiny Apartmania Holding a.s. Díky tomu se za účelem zpracování Vašich požadavků znovu nemusí zaznamenávat a ukládat Vaše základní klientské údaje. Společnosti skupiny Apartmania Holding a.s. používají Vaše údaje výhradně za účelem, aby Vás mohli ověřit jako klienta nebo uživatele a zpracovat Váš požadavek.

Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, resp. článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš i Váš shodný oprávněný zájem na tomto zpracování spočívá v cíli zodpovězení Vašich dotazů, příp. řešení nastalých problémů, a tedy zajišťování a napomáhání Vaší spokojenosti jako klienta nebo uživatele s našimi službami.

 

5.3    Poskytování osobních údajů

Příjemci/ kategorie příjemců

Vaše údaje případně předáme za účelem plnění smluv  o převodu listinných akcií nebo jiných plnění, která byla poptána v online službách obsažených v klientském účtu, provozovateli příslušné cílové služby. Tento obdrží ty údaje, které jsou nezbytné pro požadované plnění, pokud jste je uložili do klientského účtu, tedy v závislosti na nabídce:

•    ověření přihlašovacích údajů (e-mailová adresa, heslo, případně telefonní číslo).

Vaše základní klientské údaje předáváme také těm společnostem skupiny Apartmania Holding a.s., s nimiž v rámci Vašich požadavků na klientský servis navážete kontakt.

Do zpracování Vašich údajů zapojujeme zpracovatele. Zpracovatele, kteří jsou pro nás činní, pečlivě vybíráme a písemně zavazujeme. Jsou vázáni našimi pokyny a před zpracováním osobních údajů jakož i následně tyto pravidelně kontrolujeme. Tito zpracovatelé nikdy nezpracovávají Vaše osobní údaje pro vlastní účely. V této souvislosti předáváme údaje na příjemce, kteří nám

•    zajišťují ukládací kapacitu a databázové systémy;

•    poskytují technickou podporu;

•    poskytují poradenství související s marketingem.

Jiné předání Vašich osobních údajů třetím osobám je v zásadě vyloučeno.

5.4   Zajištění důvěrnosti osobních údajů

Abychom zajistili důvěrnost Vašich osobních údajů, naši zaměstnanci, kteří pracují s osobními údaji, nesmějí osobní údaje shromažďovat, zpracovávat ani využívat. Naši pečlivě vybíraní a s ohledem na ochranu osobních údajů proškolení zaměstnanci se začátkem pracovního poměru smluvně zavazují k dodržování ochrany osobních údajů. Tato povinnost trvá i po ukončení pracovního poměru.  

5.5    Uchování osobních údajů

Pokud jste se přes klientský účet přihlásili jen k cílové službě, Vaše údaje vymažeme, jakmile požádáte o výmaz Vašeho účtu u cílově služby. Vezměte však, prosím, na vědomí, že v případě, že jste se prostřednictvím klientského účtu přihlásili k více online službám, Váš klientský účet a všechny námi uložené osobní údaje se smažou teprve po vymazání všech online služeb spojených s klientský účtem. Doby uložení uvedené v příslušných Prohlášeních o ochraně soukromí pro cílové služby platí přiměřeně.

V ostatním zpracování a uložení údajů přísluší příslušnému provozovateli využité nabídky, který údaje, které jsou nezbytné k požadovanému plnění, využívá za tímto účelem a tyto také náležitě dle zákonných lhůt uchovává (doby uchování uvedené v Prohlášení o ochraně soukromí cílové služby platí přiměřeně).


6.    Kontaktní formulář/e-mailový kontakt/telefonický kontakt/sociální sítě

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplňování kontaktních formulářů, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí, např. máte-li jakékoliv dotazy týkající se našich klientských služeb, považujeme za důvěrné. Vaše osobní údaje používáme výlučně za účelem zpracování Vaší žádosti. Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, případně článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš a současně i Váš (oprávněný) zájem na zpracování těchto osobních údajů vyplývá z potřeby odpovědět na Vaše dotazy, resp. vyřešit existující problémy, které mohou nastat, a tím si zachovat a zvýšit Vaši spokojenost jako klienta nebo uživatele naší webové stránky.

Příjemci / kategorie příjemců:

Při odpovídání na Vaše otázky budou za nás Vaše osobní údaje zpracovávat také poskytovatelé klientských služeb. Tito jsou pečlivě vybráni, jsou námi prověřeni a smluvně zavázáni podle článku 28 GDPR.

Kromě toho může být nezbytné předat část Vašeho dotazu či požadavku smluvním partnerům (např. dodavatelům specifických výrobků), abychom mohli Váš požadavek zpracovat. V těchto případech bude otázka či požadavek nejprve anonymizován, takže třetí osoby Vás nebudou schopny identifikovat. Pokud by v jednotlivých případech bylo potřebné Vaše osobní údaje postoupit této třetí osobě, budete o tom dopředu informován a požádáme Vás o udělení souhlasu. Bez Vašeho souhlasu nebudeme za těmito účely sdílet Vaše osobní údaje s třetími osobami. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám, pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas.

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Veškeré osobní údaje, které jste nám v rámci Vašich žádostí a podnětů poskytli prostřednictvím naší webové stránky nebo e-mailem, budou smazány či anonymizovány nejpozději 90 dnů od poslední odpovědi. Z našich zkušeností vyplynulo, že po 90 dnech obvykle neexistují žádné další dotazy k našim odpovědím.

Pokud uplatníte svá práva jako subjekt údajů (vizte níže), Vaše osobní údaje se budou uchovávat 3 roky od poslední odpovědi, abychom byli schopni prokázat, že jsme Vám poskytli komplexní informace a že byly splněny zákonné požadavky.

Doba uchování osobních údajů shromažďovaných v rámci klientských průzkumů bude dopředu oznámena při každém jednotlivém klientském průzkumu.


7.     Zpracování osobních údajů pro reklamní účely

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, budeme Vás evidovat jako našeho stávajícího klienta. V takovém případě budeme zpracovávat Vaše poštovní kontaktní údaje, případně i další údaje z Vašeho klientského účtu (např. historii nakupování), i bez existence specifického souhlasu, abychom Vám touto cestou mohli zasílat informace o nových výrobcích a službách. Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat, abychom Vám mohli i bez existence specifického souhlasu zasílat informace o našich vlastních podobných výrobcích.

Proti zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedenými účely můžete kdykoliv bezplatně a samostatně pro různé komunikační kanály vznést námitku proti zpracování, a to s účinky do budoucna. Za tímto účelem například stačí zaslat e-mail na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v bodě 19 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

S Vaším souhlasem budeme zaznamenávat Vaše chování jako klienta při používání našich webových stránek a v námi zasílaných newsletterech. Svůj příslušný souhlas můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna. Odvoláním souhlasu dojde k výmazu shromážděných uživatelských údajů.

S Vaším souhlasem budeme zpracovávat datum Vašeho narození, pokud jste jej uvedli při Vaší objednávce.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo, pokud jste dali souhlas, článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování osobních údajů stávajících klientů pro vlastní reklamní účely, resp. pro reklamní účely třetích osob, je možné považovat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR.

Příjemci / kategorie příjemců:

V případě zpracování údajů pro reklamní účely včetně zobrazování individuálně vytvořeného obsahu „podle Vašich preferencí a zájmů“ mohou být Vaše osobní údaje předávány našim pečlivě vybraným a prověřeným partnerům.

Jiné předávání osobních údajů třetím osobám je vyloučeno.

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Pokud odvoláte Váš souhlas s používáním jednotlivých reklamních nástrojů nebo pokud proti určitým reklamním nástrojům vznesete námitku, budou Vaše údaje vymazány z příslušných rozdělovníků e-mailů.


8. Cookies a obdobné technologie

Správce, účely zpracování osobních údajů / právní základy:

My, Apartmania Holding a.s., IČ 11758414, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, jsme správci údajů v souvislosti s používáním takzvaných cookies souborů a dalších obdobných technologií sloužících ke zpracování údajů o užívání na všech doménách či subdoménách stránek https://www.apartmania.investments/

Pro zpracování údajů v souvislosti s cookie uid je kromě nás správcem také společnost Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie, jako společný správce podle článku 26 GDPR.

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu a podobně), když navštěvujete naše webové stránky. Cookies na Vašem koncovém zařízení nezpůsobují žádné škody, neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý software. Do souboru cookie se ukládají informace, které souvisí se specifickým koncovým zařízením, jež používáte. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity.


Používání souborů cookies a jiných technologií pro zpracování údajů o užívání slouží – dle kategorie soboru cookies, případně jiné technologie – následujícím účelům:

•    Technicky nutné: Toto jsou cookies a obdobné metody, bez nichž nemůžete využívat naše služby (jako správné zobrazování našich webových stránek/ Vámi zvolených funkcí, ukládání Vašeho přihlašování v poli „Přihlásit se“, naplňování nákupního košíku při on-line nakupování a obdobně).

•    Preferenční: Pomocí této technologie můžeme zohlednit Vaše skutečné či předpokládané preference pro pohodlné používání našich webových stránek. Na základě Vašeho nastavení Vám například můžeme zobrazovat naše webové stránky ve Vašem jazyce.

•    Statistické: Tyto technologie nám umožňují vytvářet anonymní statistiky ohledně využívání našich služeb, abychom je mohli upravit pro Vaše potřeby. Díky tomu se například můžeme rozhodnout, jak bychom mohli ještě lépe přizpůsobit naše webové stránky zvyklostem uživatelů.

•    Marketingové: Jejich prostřednictvím Vám můžeme zobrazovat reklamní obsahy, které jsou založeny na Vašem uživatelském chování. Vaše uživatelské chování může být zjišťováno také prostřednictvím různých webových stránek, prohlížečů či koncových zařízení na základě uživatelského ID (jedinečný identifikátor).


Při používání cookie souborů a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na určení účelu zpracovávají následující druhy osobních údajů:

Technicky nutné

o    uživatelské vstupy, aby mohly být zachovávány informace ohledně vícero podstránek (např. přenos vybraného zboží v nákupním košíku);

o    autentifikace údajů k identifikaci uživatele po přihlášení, aby bylo při dalších návštěvách možné zachovat přístup k autorizovaným obsahům - např. přístup do klientského účtu;

o    události relevantní z hlediska bezpečnosti (např. rozpoznávání častých chybných pokusů o přihlášení).

Preferenční

•    nastavení uživatelského rozhraní, jež není spojeno s trvalým identifikátorem (např. aktivní volba jazyka nebo konkrétní popis hledaných hesel nebo záložek ve vyhledávači prodejen).

Statistické

•    Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek.

Tyto obsahují zejména:

o    typ/ verzi prohlížeče,

o    použitý operační systém,

o    referenční URL (dříve navštívená stránka),

o    hostující název přistupujícího počítače (IP adresa),

o    čas požadavku na server,

o    individuální uživatelské ID, a

o    spuštěné události na webové stránce (chování při surfování).

•    IP adresy se přitom pravidelně anonymizují, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.

Marketingové

•    Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek.

Tyto obsahují zejména:

o    IP adresu,

o    individuální uživatelské ID,

o    pro Vás zajímavé produkty,

o    spuštěné události na webové stránce (chování při surfování).

•    IP adresy se přitom pravidelně anonymizují, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.

Právním základem pro používání preferenčních, statistických a marketingových souborů cookies a obdobných technologií je Váš souhlas podle článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných cookies a obdobných technologií je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy zpracováváme Vaše údaje, abychom mohli poskytovat naše služby v souvislosti s přípravou smlouvy, resp. jejím plněním.

Váš souhlas vůči správci můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat/ upravit, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracovávání, jež bylo prováděno před odvoláním souhlasu. Odstraněním příslušného zaškrtnutí odvoláte jednoduše a nekomplikovaně Váš souhlas pro příslušný účel zpracování.

Příjemci/ kategorie příjemců:

Podle okolností využíváme při zpracování údajů prostřednictvím cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Tito za nás zpracovávají Vaše údaje jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle článku 28 GDPR.

V rámci naší spolupráce se společnostmi Google LLC a Facebook Ireland Limited jsou výše uvedené údaje obvykle zpracovávány také na serverech v USA pro statistické a marketingové účely.

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Doba uchování se může lišit v závislosti na typu cookies.

 

9.   Google reCaptcha

Za účelem ochrany Vašich údajů a zajištění přenosu formulářů, zejména v souvislosti s účastí v soutěžích, používáme Google reCaptcha, službu společnosti Google LLC („Google“), a to na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše zmíněných účelech zpracování. V této souvislosti dochází k používání analýzy různých informací k určení, zda zadávání údajů provádí osoba nebo automatizovaný program. Generované informace se přenášejí na server Google ve Spojených státech amerických, kde jsou zpracovány. Zaznamenávání a vyhodnocování těchto údajů nám neumožňuje Vás identifikovat. Google zejména nekombinuje takto získané údaje s Vašimi osobními údaji.

Další informace o Google reCaptcha naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs nebo https://policies.google.com/terms?hl=cs.


10.    Identifikační a kontaktní údaje správce a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Není-li výše uvedeno jinak, platí toto Prohlášení o ochraně soukromí pro zpracování osobních údajů ze strany společnosti Apartmania Holding a.s., IČ 11758414, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 („správce“) a pro internetový obchod na adrese  https://www.apartmania.investments/

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Apartmania Holding a.s. je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info.apartmania@gmail.com.