Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji společnosti Apartmania Holding a.s., IČ 11758414, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26583 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, příjmení, adresu, datum narození, e-mailovou adresa a telefonní číslo) za níže uvedených podmínek.

Váš souhlas udělujete za účelem telefonických a e-mailových obchodních sdělení Správce (v rámci námi zasílaných sdělení obdržíte odkaz na naši stránku, kde si budete moci vybrat, který typ sdělení/zpráv budete chtít dostávat).


Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, PR, reklamy nebo zasílání zpráv a zásilek nebo dalším společnostem ze skupiny APARTMANIA.


Tento souhlas udělujete na dobu 10 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.


Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným Správci pro všechny nebo jen některé účely. Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů v sekci Důležité dokumenty, nebo můžete kontaktovat osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: info.apartmania@gmail.com.