Podmínky ochrany osobních údajů

Vyplněním a odesláním vyplněného registračního formuláře beru na vědomí, že poskytuji své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, datum narození, e-mailovou adresa a telefonní číslo u fyzické osoby nebo název, sídlo, IČO, jednající osoba, e-mailovou adresa a telefonní číslo u právnické osoby) společnosti Apartmania Holding a.s., IČ 11758414, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26583 (dále jen „Správce“).

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v našem Prohlášení společnosti Apartmania Holding a.s. o ochraně soukromí pro zpracování osobních údajů nebo na e-mailové adrese: info.apartmania@gmail.com.