Cena akcie je 4.000 EUR.
Pokud máte zájem o odkup většího množství akcií
obraťte se prosím na vedení společnosti na email: support@apartmania.com