Apartmania v 10 minutách

Nákup akcie

Investor má možnost nakoupit akcie a podílet se tak na zisku a majetku společnosti Apartmania Holding a.s.

Investice

Společnost Apartmania investuje do nemovitostí a obchodních podílů firem, či projektů, které přímo spravuje.

Nájem

Dividenda

Nemovitosti generují Apartmanii zisk v podobě nájmů, zatím co společnosti a projekty vyplácí Apartmanii zisk v podobě dividend.

Společnost následně zisk reinvestuje do nákupu dalších nemovitostí nebo vyplácí akcionářům dividendu.

Podíl na zisku

Valná hromada každý rok rozhoduje zda, zisk reinvestovat nebo vyplatit v podobě dividendy, čím více akcií investor vlastní, tím je jeho dividenda vyšší.

Vaše akcie jsou zajištěny nemovitostmi.

Často kladené otázky

Nemovitosti jsou hlavním aktivem našeho investičního portfolia, mimo nemovitosti však investujeme také do obchodních podílů zajímavých projektů, které mají potenciál a jsou schváleny managementem společnosti.

K 31.12.2022 to bylo 45 475 000 Kč, aktuální hodnotu a počet nemovitostí, mohou akcionáři sledovat po přihlášení do portálu.

Základní informace jsou veřejně dostupné v sekci portfolio, detailní informace pak najdou akcionáři po přihlášení do portálu.

Ano, každý akcionář má právo zúčastnit se valné hromady bez ohledu na počet vlastněných akcií.

Připravujeme

Připravujeme

Připravujeme

Staň se součástí Apartmanie

Jak velkou část pomyslného nemovitostního dortu si ukrojíte
pro sebe, již necháme na vás.

Registrace
Copyright © 2022 Apartmania