Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji společnosti Apartmania Holding a.s., IČ 11758414, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26583 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů (e-mailové adresy, případně telefonní číslo nebo kontakt na instant messenger) za níže uvedených podmínek.

Váš souhlas udělujete za účelem e-mailových, telefonických nebo datových obchodních sdělení Správce (v rámci námi zasílaných sdělení obdržíte odkaz na naši stránku, kde si budete moci vybrat, který typ sdělení/zpráv budete chtít dostávat).

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, PR, reklamy nebo zasílání zpráv a zásilek nebo dalším společnostem ze skupiny APARTMANIA, vždy však pouze za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se skupiny APARTMANIA.

Tento souhlas udělujete na dobu 10 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to způsobem, uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení (především kliknutím na příslušný odkaz v zápatí e-mailu). Na základě odvolání souhlasu bude Váš poskytnutý kontakt smazán a žádný další obchodní sdělení Vám na daný kontakt nebudou zasílána. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašeho kontaktu po dobu před odvoláním souhlasu. Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů na internetových stránkách platformy apartmania.com, nebo můžete kontaktovat osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: info.apartmania@gmail.com.

Staň se součástí Apartmanie

Jak velkou část pomyslného nemovitostního dortu si ukrojíte
pro sebe, již necháme na vás.

Registrace
Copyright © 2022 Apartmania